ByggprojektHantevrkare

Takläggare tar hand om ditt tak

Livslängden på ett tak med rotavdrag för tak kan bero på flera faktorer som exempelvis typ av tak, kvalitet på materialet och exponering för tuffa väderförhållanden. Med regelbundet underhåll under normala väderförhållanden kan ett tak hålla allt från 10 – 100 år beroende på materialet. Exempelvis plåttak kan ha en livslängd på 15 – 40 medan skiffer kan hålla upp mot 100 år. Detta är siffror på ett ungefär och i det stora hela så kommer ditt tak hålla längre om du underhåller det med jämna mellanrum. Genom underhåll av olika slag så ger du taket en längre livslängd.

Upptäck eventuella läckor

Läckor börjar som små sprickor i takmaterialet som kanske inte syns, vatten kan samlas i ett angränsande område. För att upptäcka sådana skador kan en noggrann inspektion av taket vara nödvändig. En takläggare kan tillkallas för att undvika ytterligare skador på taket, men dessutom undvika personskador på husägaren som kan orsakas av att han eller hon försöker inspektera taket själv utan den erfarenhet som krävs. En takinspektion bör utföras med jämna mellanrum av en takläggare, med fyra årstider som ger med sig sol, värme, regn, snö, hagel, vind och kyla kan göra att takmaterial går sönder med tiden eller slits ut snabbare än väntat. En takläggare vet vad den ska leta efter för att upptäcka eventuella läckor och andra skador, samtidigt som de därefter kommer men en plan om hur dessa ska åtgärdas på bästa möjliga sätt. Beroende på hur stora de eventuella skadorna är kan det innefattas av lagning eller byte av tak.

Tjänster som erbjuds av takläggare

En certifierad takläggare kan erbjuda flertalet tjänster, som att lägga om taket ale. Från att exempelvis helt riva av ett gammalt tak och ersätta det med ett nytt, laga läckor/skador, underhåll av tak till att besiktiga ett tak. Det senare är en process där taket inspekteras och åtgärdas om så behövs. När ett tak har reparerats eller bytts ut så får du vanligtvis en garanti på hur länge taket kommer att hålla. Detta kan variera beroende på om det är ett nytt tak som lagts eller om en lagning utförts. Taket kan anses som det yttre skalet på ett hus och att se till att allt står rätt till på höjden är viktigt för att resterande av huset ska fungera som det ska. Exempelvis en läcka på taket kan med tiden orsaka stora skador i huset. Detta då fukt tränger sig in och kan sedermera orsaka mögel, vilket i sin tur skadar konstruktionen av huset samt kan ge med sig hälsofarliga ämnen. Det som kan sammanfattas av detta är att det kan vara lönt att anlita en takläggare som kan ta en titt på taket. Genom detta försäkrar du dig om att taket tas om hand.