Större byggprojekt

Genom att arbeta inom ett av världens äldsta professionella yrken har snickarens roller och specialiseringar utvecklats över tiden för att lösa en mängd olika uppgifter. Idag innefattas snickeriarbeten av traditionellt byggnadsarbeten tillika grovsnickeri och finsnickeri i form av formning, trimning och installation av det material som krävs för att bygga till exempel en inramning. Utöver dessa finns det inriktningar som möbelsnickare eller båtsnickare.

I takt med att snickaryrket har vuxit har också antalet snickare inriktningar ökat. Numera innefattar snickeri inte bara av en stomme och form sättning, utan även installation av mindre trämöbler och beslag. Arbetet som en snickare idag tar sig an kan lika sannolikt innebära att montera ett räcke som att bygga ramar. Av denna anledning kan det vara intressant att veta vad de olika snickare, kollasnickare göteborg pris och rollerna tar sig an för uppgifter under ett byggprojekt.

Byggprojekt med olika specialister inom snickeri

Grovsnickare
Det stora antalet snickare som ingår i ett enskilt byggprojekt kräver ofta specialisering från olika typer av snickare. En grovsnickare kommer att ta sig an det grundläggande snickeriet för ett byggprojekt. Uppgifter som vanligtvis innefattas av en grovsnickare är i form av konstruktionsarbete över inramning och form sättning, skapa de exakta, strukturella ramarna för byggnaden.

Finsnickare
När förarbeten av olika slag är gjort på ett byggprojekt är det vanligtvis dags för finsnickeri. Dessa snickares arbetsuppgifter innefattas vanligtvis av att montera lister av olika slag. Andra prydnads arbeten som görs av finsnickare är exempelvis ledstänger, räcken, dörrar, trösklar med flera. De kommer säkerligen att stöta på elektriker på byggprojektet när lister och dylikt monteras då uttag och el ledningar även ska monteras.

Möbelsnickare
Den sista rollen av snickare under ett byggprojekt innefattas av möbelsnickare. De kliver in i byggprojektet sent i processen när majoriteten av byggarbetet är klart. Detta kan röra sig om specialanpassade möbler eller dylikt som byggprojektet efterfrågat. En möbelsnickare arbetar vanligtvis på egna verkstäder och har säkerligen fått beställningar av olika slag för byggprojektet god tid innan. Deras hantverk är alltså det som sätts på plats sist av alla under ett byggprojekt när det kommer till olika former av snickeri.

Alla delar är viktiga under ett byggprojekt

Ett byggprojekt kräver rätt balans mellan skicklighet och specialisering för ett lyckat byggprojekt. Alla delar av en snickares specialiteter under ett byggprojekt är av extra vikt tillika alla andra hantverkare som är inblandade. Detta är ett exempel på hur det kan se ut när det kommer till olika snickarroller vid ett större byggprojekt. Det som förr innebär en snickarroll har utvecklats till flertalet specialiserade roller som gett yrket ett brett kännetecken av god kvalitet. Genom nischade områden blir yrket mer attraktivt och sätter spets på hantverken som skapas.